close
popup_login
cách
cách cách cách cách cách

CÔNG CỤ TÍNH LÃI KÉP, TÍNH GIÁ TRỊ TIỀN GỬI, TÍNH LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

Công cụ tính lãi suất kép giúp tính toán tiền gửi, giá trị lợi nhuận đầu tư thu được trong tương lai từ những kế hoạch tiết kiệm, khoản đầu tư trong hàng tháng và khoản lãi suất kì vọng. Công cụ hoàn toàn miễn phí, chính xác.

Với 4 bước cực kỳ đơn giản:

quy trình tính lãi suất kép

Bước 1: Đầu tư ban đầu

Số tiền gốc ban đầu (VNĐ)
Số tiền mà bạn bỏ ra ngay từ đầu để gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư

icon tiền
Vnđ

Bước 2: Khoản đóng góp

Số tiền gửi mỗi tháng (VNĐ)
Số tiền bạn định thêm vào tiền gốc hàng tháng

icon tiền
Vnđ

Thời gian gửi (năm)
Khoảng thời gian mà bạn gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư

Năm

Bước 3: Lãi suất

Lãi suất (%)
Lãi suất mà bạn nhận được từ việc gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư.

%

Bước 4: Kỳ hạn

Định kỳ gửi
Tần suất mà bạn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư

Kết quả trong 1 năm bạn sẽ có 25,485,667 (VNĐ)

Năm
(Tổng 1 năm)
Tiền gốc (VNĐ)
(Tiền đóng góp luỹ kế hàng năm)
Giá trị tương lai (VNĐ)
(Lãi suất kỳ vọng 4 % / Năm)