Danh sách ứng viên

Lọc

Mức lương

Ngành nghề

Tỉnh thành

Kinh nghiệm

Cấp bậc

Giới tính

Tăng Văn Cường

Tăng Văn Cường

Nhân viên lái xe bằng D

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Thế Anh

Lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 3 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Trần Hẹn

Trần Hẹn

Lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Nhân viên lái xe bằng B2, lái xe văn phòng

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Lê Tuấn

Lê Tuấn

Việc làm ca chiều

1 - 3 triệu kinh nghiệm : Dưới 1 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Quách Như Ý

Quách Như Ý

Lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 4 năm

Ninh Bình Cập nhật: 28/11/2021

Võ Thành Long

Võ Thành Long

Việc làm thêm ca tối

1 - 3 triệu kinh nghiệm : Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh Cập nhật: 28/11/2021

Đoàn Duy An

Đoàn Duy An

Nhân viên lái xe bằng B2

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hồ Chí Minh Cập nhật: 28/11/2021

Anh Nhân

Anh Nhân

Lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Đà Nẵng Cập nhật: 28/11/2021

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

Nhân viên bán hàng

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 3 năm

Đà Nẵng Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Việt Thành

Nguyễn Việt Thành

Lái xe bằng B2

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Đồng Nai Cập nhật: 28/11/2021

Anh Tiến

Anh Tiến

Phụ xe tải

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 2 năm

Hưng Yên Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Quốc Toản

Nguyễn Quốc Toản

Nhân viên lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Đinh Mạnh Hinh

Đinh Mạnh Hinh

Lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 4 năm

Vĩnh Phúc Cập nhật: 28/11/2021

Đặng Tam

Đặng Tam

Nhân viên bảo vệ

1 - 3 triệu kinh nghiệm : Dưới 1 năm

Vĩnh Phúc Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Nhân vụ phụ xe tải

1 - 3 triệu kinh nghiệm : Dưới 1 năm

Thanh Hóa Cập nhật: 28/11/2021

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nhân viên lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 2 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Công Kiên

Công Kiên

Nhân viên lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 5 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

Ma Doãn Lư

Ma Doãn Lư

Nhân viên lái xe bằng E

1 - 3 triệu kinh nghiệm : Dưới 1 năm

Bắc Ninh Cập nhật: 28/11/2021

Hoàng Đan

Hoàng Đan

Nhân viên lái xe bằng C

1 - 3 triệu kinh nghiệm : 4 năm

Hà Nội Cập nhật: 28/11/2021

12

Tìm kiếm ứng viên