QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hiện tại trang web Vieclam123.vn đang thực hiện một số hình thức giải quyết tranh chấp sau:

  • Tự thỏa thuận giữa các bên xảy ra tranh chấp.

  • Đưa sự việc tranh chấp ra cơ quan pháp luật.

  • Hình thức khác: xử lý theo quy định của Vieclam123.vn. Quy trình và cơ chế giải quyết tranh chấp của chúng tôi như sau: Vieclam123.vn và Nhà tuyển dụng (phụ huynh) có trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ xử lý mọi khiếu nại từ Ứng viên (gia sư) trên trang web của chúng tôi, giải quyết tranh chấp có liên quan đến nội dung của tin tuyển dụng được đăng tải trên website Vieclam123.vn.

Đàm phán giải quyết tranh chấp

Cơ quan xử lý

Tên công ty: Công ty TNHH nguồn lực Thanh Xuân

Văn phòng giao dịch: KDT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: jobthanhxuan@gmail.com

Vieclam123.vn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền lợi của người dùng, vì vậy các bạn cần đảm bảo các thông tin của mình phải chính xác, trung thực.

Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, các thành viên cần phối hợp với Vieclam123.vn để cùng giải quyết vấn đề.

Khi muốn Vieclam123.vn cung cấp thông tin liên hệ của đối phương có liên quan đến sự việc tranh chấp, người dùng cần phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để chứng thực sự việc tranh chấp.

Sau khi xác định được đối tượng vi phạm trong tranh chấp, chúng tôi sẽ thực hiện một trong những biện pháp sau cho đối tượng vi phạm: cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển tài khoản cho các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Đồng thời chúng tôi có thể sẽ gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung bên vi phạm đã đăng trên trang.

Nếu không thể tự giải quyết tranh chấp thì một trong 2 bên có thể nhờ cơ quan pháp luật có thẩm quyền đến giải quyết