close
popup_login
cách
cách cách cách cách cách

Công cụ lập kế hoạch tiết kiệm ứng dụng lãi suất kép miễn phí chính xác nhất

Ứng dụng lãi suất kép giúp bạn xây dựng kế hoạch tiết kiệm tài chính cụ thể dựa trên mục tiêu đề ra và số năm tích lũy một cách chính xác, hiệu quả với công cụ lập kế hoạch tiết kiệm hoàn toàn miễn phí.


Cùng xem mỗi tháng bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng để có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình.

quy trình lập kế hoạch tiết kiệm

Bước 1: Mục tiêu tiết kiệm

Mục tiêu tiết kiệm (VNĐ)
Số tiền tiết kiệm cuối cùng mong muốn.

icon tiền
Vnđ

Bước 2: Khoản đầu tư ban đầu

Khoản đầu tư ban đầu (VNĐ)
Số tiền ban đầu bạn có

icon tiền
Vnđ

Bước 3: Khoảng thời gian ước tính

Khoảng thời gian ước tính (năm)
Khoảng thời gian mà bạn dự định tiết kiệm.

Bước 4: Lãi suất

Lãi suất (%)
Lãi suất ước tính theo kỳ hạn gửi của bạn.

Bước 5: Kỳ hạn

Kỳ hạn
Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn.

Để đạt được 10,000,000 (VNĐ) sau 1 năm với vốn đầu tư ban đầu 1,000,000 (VNĐ) và mức lãi suất kỳ vọng 4 (%/năm) thì bạn cần tiết kiệm 746,666 (VNĐ) mỗi tháng

Năm
(Tổng 1 năm)
Vốn ban đầu theo năm (VNĐ)
(Bao gồm tiền lãi cộng dồn hàng năm)
Tổng tiền tiết kiệm được (VNĐ)
(Lãi suất kỳ vọng 4 % / Năm)
Tổng tiền bổ sung (VNĐ)
(Tổng số tiền bổ sung hàng tháng tính đến nay)