close
cách
cách cách cách cách cách

Bật mí toàn bộ các nội dung cần biết về giai cấp công nhân là gì?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Từ thuở xưa đến này hình ảnh giai cấp công nhân luôn được nhắc tới như một lực lượng quan trọng đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp của đất nước. Tuy nhiên không phải ai cũng thấu hiểu được điều đó một cách rõ ràng. Hãy cùng vieclam123.vn đi tìm hiểu chi tiết hơn về giai cấp công nhân là gì và các yếu tố liên quan trực tiếp đến vấn đề này nhé.

1. Tìm hiểu các thông tin cơ bản về giai cấp công nhân là gì?  

1.1. Khái niệm 

Giai cấp công nhân luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội đối với sự nghiệp đấu tranh và sự phát triển không ngừng của đất nước. Thế nhưng giai cấp công nhân được hiểu chính xác là gì? Và giai cấp này được khai sinh ra từ đâu? 

Theo quan điểm của Mác và Ăngghen thì việc phát hiện ra giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác- Lênin được coi là một trong ba phát kiến lớn nhất đồng thời giúp khắc phục được những hạn chế không tưởng của các nhà không tưởng trước đó. Việc ra đời của giai cấp công nhân giống như một phát đại diện góp phần xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của nhiều nước trên thế giới. 

Giai cấp công nhân là gì?
Giai cấp công nhân là gì?

Mác và Ăngghen đã có rất nhiều cái tên cho giai cấp này: giai cấp vô sản, giai cấp hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình, giai cấp vô sản hiện đại,... nhưng cùng biểu hiện một ý nghĩa là giai cấp công nhân. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều khái niệm về công nhân được ra đời. 

Karl Marx đã từng nhận định rằng giai cấp công nhân là giai cấp của những người công nhân và lao động phải bán sức lao động của mình để đổi lấy tiền lương và họ không phải là chủ sở hữu cho các phương tiện sản xuất của xã hội. 

Ăngghen thì lại định nghĩa rằng: giai cấp công nhân chính là giai cấp kiếm tiền chỉ bằng việc bán sức lao động của mình chứ không bằng bất cứ lợi nhuận nào khác, là giai cấp mà toàn bộ sự sống đều chỉ phụ thuộc vào số cầu về lao động tức là sự chuyển biến tốt xấu của công việc….

Giai cấp công nhân được coi là đoàn thể xã hội
Giai cấp công nhân được coi là đoàn thể xã hội

Từ đó ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng “Giai cấp công nhân chính là những người thuộc một đoàn thể xã hội ổn định, được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, được coi là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến hay giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chủ yếu trong suốt tiến trình lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Ở các nước tư bản, giai cấp công nhân bị coi là người làm thuê cho giai cấp tư sản và không hề có tư liệu sản xuất. Do vậy mà luôn bị bóc lột về giá trị thặng dư. 

Thế nhưng trong xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động đã làm chủ các tư liệu sản xuất và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của cả cộng đồng và lợi ích của người lao động nói riêng. 

1.2. Hiểu bản chất của giai cấp công nhân là gì? 

Giai cấp công nhân mang trong mình hai thuộc tính cơ bản. 

Bản chất của giai cấp công nhân
Bản chất của giai cấp công nhân 

- Giai cấp công nhân là những người lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghệ hiện đại và ngày càng được phát triển với sự xã hội hóa cao… Có thể nói giai cấp công nhân là một phát hiện của thời đại mới. 

- Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân được coi là những người lao động không có tư liệu sản xuất nên phải bán sức lao động của mình cho tư bản và bị bóc lột nặng nề. Do đó mà đây cũng được coi là đặc trưng của giai cấp công nhân dưới chế độ tư sản- chế độ của sự đàn áp, bóc lột cạn kiệt sức lực con người. 

2. Giai cấp công nhân có những đặc điểm tiêu biểu gì? 

2.1. Xét trên phương diện kinh tế 

Xét trên phương diện kinh tế
Xét trên phương diện kinh tế

- Giai cấp công nhân chính là sự ra đời gắn liền với các nền hiện đại công nghiệp, là người trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính công nghiệp hóa và xã hội hóa cao. 

- Giai cấp công nhân sẽ là nguồn lực chính thực hiện việc sản xuất ra các của cải vật chất cho xã hội chủ nghĩa. 

- Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa , người lao động sẽ không được sở hữu các tư liệu sản xuất mà chỉ thực hiện bán sức lao động và chịu sự bóc lột của giai cấp vô sản. 

Chính vì thế mà mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa về mặt xã hội chính là sự mâu thuẫn về lợi ích giữa hai giai cấp là công nhân và tư sản. 

2.2. Xét trên hai phương diện chính trị - xã hội

- Giai cấp công nhân mang đặc trưng của hoạt động lao động bằng các phương thức công nghiệp, sử dụng các công cụ lao động là máy móc nhằm tạo ra năng suất lao động và quá trình lao động mang tính xã hội hóa cao. 

Trên phương diện chính trị- xã hội
Trên phương diện chính trị- xã hội

- Giai cấp lao động sẽ phản ánh tố chất của họ: tính tổ chức cao, tính kỷ luật và tinh thần làm việc hợp tác . 

- Trong quá trình sản xuất hiện đại, giai cấp công nhân đã được nâng cấp lên thành chủ thể, do đó họ sẽ đại diện cho các phương thức sản xuất và quyết định sự phát triển của xã hội. 

- Là giai cấp có sự vượt trội trong khả năng sản xuất do đó mà có trách nhiệm đánh đổ các chế độ tư bản và đế quốc nhằm xây dựng nên một xã hội mới tiên tiến và phát triển ổn định hơn. 

- Giai cấp công nhân có sự đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản, giai cấp này sẽ góp phần xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ những áp bức bóc lột, những bất công để giành lại chính quyền, giành lấy sự tự do và làm chủ xã hội của bản thân mình. Còn giai cấp tư sản sẽ là giai cấp bóc lột. Do vậy mà giai cấp công nhân mang trong mình tinh thần cách mạng triệt để, được coi là giai cấp dân tộc vừa có mối quan hệ quốc tế vững bền vừa có những bản sắc dân tộc và luôn phải chịu trách nhiệm trước mọi dân tộc của mình. 

3. Tại sao giai cấp công nhân cần có sứ mệnh cách mạng?

Sứ mệnh cách mạng sẽ gắn liền với nhiệm vụ và vai trò của giai cấp công nhân. 

Sứ mệnh của giai cấp công nhân
Sứ mệnh của giai cấp công nhân 

- Ăngghen đã từng nói rằng “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản là giai cấp mang tính chất cách mạng bởi họ là sản phẩm của nền đại công nghiệp, là sự phát triển của đất nước. Vì mang trong mình những sự áp bức bất công và bị đẩy xuống tận đáy xã hội nên giai cấp công nhân trở thành nơi gửi gắm những khát khao được giải phóng sự áp bức, mong muốn được độc lập, tự do. Giai cấp công nhân sẽ giữ vai trò lãnh đạo và tổ chức trong việc thực hiện quá trình giành lại chính quyền. 

-  Gắn liền trực tiếp với quá trình sản xuất, phát triển nền sản xuất công nghiệp, áp dụng trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến. Hay nói cách khác giai cấp công nhân không được tách rời với sản xuất hiện đại trong bất cứ trường hợp nào. 

- Giai cấp công nhân sẽ chịu sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, củng cố chính quyền, xây dựng đất nước phát triển theo những định hướng của Đảng trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. 

- Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng riêng và gắn liền với chủ nghĩa Mác- Lênin. Hệ tư tưởng này sẽ có tác động và dẫn dắt giai cấp công nhân thực hiện các sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội và trở thành giai cấp tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 

Như vậy có thể thấy rằng, trong khối đại đoàn kết dân tộc, giai cấp công nhân đóng một vai trò vô cùng đặc biệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của đất nước cùng với sự hợp tác của các giai cấp khác trong xã hội. Đồng thời giai cấp công nhân cũng là sự chuẩn mực về những giá trị đạo đức: lối sống, tác phong, trở thành mẫu số chung của toàn xã hội. 

Thực sự các nội dung về giai cấp công nhân là gì rất rộng lớn, tuy nhiên đây là những thông tin cơ bản mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Hãy theo dõi và để lại phản hồi cho chúng tôi biết nhé.

Cách mạng công nghiệp là gì và những thông tin hữu ích cần nắm bắt

Để xã hội có thể phát triển như ngày nay thì đều cần có sự trải qua của các cuộc cách mạng công nghiệp tiên tiến nhằm thay đổi và định hướng xã hội một cách đúng đắn. Vậy cách mạng công nghiệp là gì? Tại sao cần thực hiện nhiều cuộc cách mạng công nghiệp? Tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn nhé. 

Cách mạng công nghiệp là gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Lương giáo viên mầm non
Tìm hiểu mức lương giáo viên mầm non theo đúng quy định hiện hành
Khi mức lương cơ sở tăng lên, một câu hỏi đặt ra là liệu lương giáo viên mầm non có tăng theo hay không? Trong năm 2023, mức lương cho giáo viên mầm non sẽ thay đổi ra sao? Hãy cùng vieclam123.vn đi vào chi tiết trong bài viết dưới đây.

trượt phỏng vấn nhiều lần
Bài học từ việc trượt phỏng vấn nhiều lần dành cho người đi tìm việc
Tại sao bạn bị trượt phỏng vấn nhiều lần và liệu rằng bạn có thể vượt qua cảm giác thất vọng về bản thân khi trượt phỏng vấn nhiều lần hay không? Làm cách nào để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân? Đừng lo lắng nhiều, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Mức lương giáo viên tiểu học
Mức lương giáo viên tiểu học mới nhất theo quy định hiện hành
Thời điểm trước và sau ngày 1/7/2023, mức lương cơ bản của giáo viên tiểu học đã có nhiều thay đổi. Vậy mức lương giáo viên tiểu học theo quy định hiện nay là bao nhiêu và cách tính như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây.

Nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì
Tìm hiểu thông tin chi tiết nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì
Kế toán thanh toán là một trong những bộ phận quan trọng của các doanh nghiệp. Vậy nhân viên Kế toán thanh toán là làm gì và kỹ năng cần thiết của họ là gì. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ những công việc cụ thể của một Kế toán thanh toán.