ZioMan Store - Authentic Menswear from Korea
ZioMan Store - Authentic Menswear from Korea

Địa chỉ : Hà Nội

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/862079603850219/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Phân phối chính hãng ZioZia, Sieg, Mind Bridge, LiberClassy,... từ Hàn Quốc.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226