YPHAI JSC
YPHAI JSC

Địa chỉ : số 4 nguyễn cao, Hà Nội +84

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.yphai.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Công ty cổ phần Y Phai.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226