Xuân Hải
Xuân Hải

Địa chỉ : Bắc Giang

Tỉnh thành phố : Bắc Giang

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/108003494217361/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226