XIPI
XIPI

Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh 061

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://xipi.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

- https://www.instagram.com/xipi.vn/

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226