Việc làm lao động phổ thông
Việc làm lao động phổ thông

Địa chỉ : Bắc Ninh

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/107142701166088/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Luật sư lao động

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226