Vi tảo Star Algae
Vi tảo Star Algae

Địa chỉ : Star Algae, Cầu Ngang, Trà Vinh

Tỉnh thành phố : Trà Vinh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://staralgae.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226