VCEDProject Job
VCEDProject Job

Địa chỉ : 45 Đinh Tiên Hoang str, Ben Nghe ward, District 1, Thành phố Hồ Chí Minh +84

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/556695768018494/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Vietnam Cooperative Enterprise Development Project (VCEDP) supported by the Embassy of Canada Vietnam and led by SOCODEVI from 2015 takes place in 5 provinces of Vietnam to support the transformation of the Vietnamese Cooperative sector ?? ??

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226