cách
cách cách cách cách cách
pictures/uv/2022/11/19/avatar1672216790.jpg

Triệu Minh Vũ kỹ

lĩnh vực ứng tuyển

Kế toán / Kiểm toán,
Nhân sự / Hành chính / Văn phòng,
Tài chính / Ngân hàng

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Hà Nội

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

25-02-1999

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Độc thân

Bằng cấp

Khác

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Bán thời gian

Cấp bậc mong muốn

Mới tốt nghiệp

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Hà Nội

Quận huyện

Quận Ba Đình

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

05/01/2023

pictures/uv/2022/11/19/avatar1672216790.jpg

Triệu Minh Vũ kỹ

Nhân viên php

gender

Chưa cập nhật

birthday

25-02-1999

birthday

Độc thân

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Trở thành một nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Dev - Back-end
- Cống hiện hết mình cho công việc và nhận được một mức thu nhập tương xứng.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Lập trình

HAUI (2018-2022)

trinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdo

Công nghệ thông tin

Đại học Phenikaa (2016-2020)

trình độ học vấn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

THực tập sinh

TNHH 1 thành viên (2022-2023)

CHỨNG CHỈ

Tiếng anh

KỸ NĂNG

trinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdotrinhdo

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1 năm kinh nghiệm, tham gia nhiều dự án khác nhau như:
1. Vieclamtheogio.com:
Cắt giao diện, xử lý tương tác người dùng, xử lý dữ liệu phía back-end
2. Vieclamtheogio.com.vn:
Cắt giao diện theo thiết kế, xử lý tương tác người dùng, xử lý dữ liệu backend và trả về
3. CV vieclam123.vn
Xử lý tương tác người dùng khi tạo CV

ảnh cv
close
popup_login