cách
cách cách cách cách cách
Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

lĩnh vực ứng tuyển

Kế toán / Kiểm toán

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Đắk Lắk

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Đắk Lắk

Quận huyện

Huyện Ea Kar

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

23/02/2023

Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

kế toán

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tìm được môi trường làm việc mới phù hợp với những kiến thức và kinh nghiệm có được về công việc kế toán .

KỸ NĂNG

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login