cách
cách cách cách cách cách
Trần Như Tiệp

Trần Như Tiệp

lĩnh vực ứng tuyển

Kinh doanh / Bán hàng / Telesale,
Nông Lâm Ngư Nghiệp

kinh nghiệm làm việc

2 năm kinh nghiệm

địa điểm

Bình Định,
Quảng Ngãi

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm

Tỉnh thành

Chưa cập nhật

Quận huyện

Chưa cập nhật

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

25/11/2022

ảnh cv
close
popup_login