cách
cách cách cách cách cách
Trần Minh Tân

Trần Minh Tân

Ldpt

lĩnh vực ứng tuyển

Du lịch / Dịch vụ

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Đắk Nông

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Quận huyện

Quận Bình Tân

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

27/12/2022

Trần Minh Tân

Trần Minh Tân

Ldpt

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

phát triển

KỸ NĂNG

nhìu kĩ năng

ảnh cv
close
popup_login