cách
cách cách cách cách cách
trần hoài

trần hoài

lĩnh vực ứng tuyển

Du lịch / Dịch vụ,
Khách sạn / Nhà Hàng

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Lâm Đồng

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Lâm Đồng

Quận huyện

Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

22/02/2023

trần hoài

trần hoài

Nhân viên lễ tân

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

muốn học hỏi,đi sâu vào ngành nghề mà mình theo

KỸ NĂNG

biết giao tiếp,học hỏi và tìm tòi

ảnh cv ảnh cv
close
popup_login