cách
cách cách cách cách cách
tấn lộc

tấn lộc

lĩnh vực ứng tuyển

Nhân sự / Hành chính / Văn phòng

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Tiền Giang

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Tiền Giang

Quận huyện

Thành phố Mỹ Tho

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

13/01/2023

tấn lộc

tấn lộc

nhân viên bán hàng

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

.

KỸ NĂNG

.

ảnh cv
close
popup_login