cách
cách cách cách cách cách
Phạm Ngọc Anh

Phạm Ngọc Anh

phụ bếp

lĩnh vực ứng tuyển

Hóa học / Sinh học

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Hà Nội

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Hà Nội

Quận huyện

Quận Long Biên

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

10/09/2023

Phạm Ngọc Anh

Phạm Ngọc Anh

phụ bếp

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

ha

KỸ NĂNG

hg

ảnh cv ảnh cv
close
popup_login