cách
cách cách cách cách cách
ninh thị lan

ninh thị lan

lĩnh vực ứng tuyển

Dệt may / Da giày

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Nam Định

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Nam Định

Quận huyện

Thành phố Nam Định

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

18/01/2023

ninh thị lan

ninh thị lan

dệt may

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

mong muốn được trở thành nhân viên định mức

KỸ NĂNG

lên kế hoạch và đảm bảo tốt kế hoạch

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login