cách
cách cách cách cách cách
Nguyễn Vinh

Nguyễn Vinh

lĩnh vực ứng tuyển

Vận tải / Lái xe / Giao nhận

kinh nghiệm làm việc

Hơn 5 năm kinh nghiệm

địa điểm

Quảng Bình

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

29-11-1979

Giới tính

Nam

Tình trạng hôn nhân

Đã kết hôn

Bằng cấp

Khác

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Toàn thời gian

Cấp bậc mong muốn

Nhân viên

Kinh nghiệm

Hơn 5 năm kinh nghiệm

Tỉnh thành

Quảng Bình

Quận huyện

Huyện Bố Trạch

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

05/12/2022

Nguyễn Vinh

Nguyễn Vinh

Lái xe bằng C

gender

Nam

birthday

29-11-1979

birthday

Đã kết hôn

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Mục tiêu ngắn hạn:
Áp dụng tốt những kiến thức đã được đào tạo về lái xe và sử dụng kỹ năng lái xe, các kiến thức về xuất - nhập khẩu, đồng thời vận dụng tốt các kinh nghiệm trong việc điều hành đối với vận tải lái xe. Tôi sẽ nỗ lực và cống hiến cho công ty, mang lại những hiệu quả công việc tốt nhất có thể, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất của công ty.
- Mục tiêu dài hạn:
Áp dụng những kinh nghiệm đã có trong ngành xuất - nhập khẩu, kết hợp với các kỹ năng trong việc lái xe, trong vòng 5 năm tới tôi sẽ trở thành giám đốc vận tải để cống hiến khả năng cao hơn nữa cho công việc và doanh nghiệp.

KỸ NĂNG

- Có khả năng sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm quản lý vận tải thuần thục.
- Có thể tạo dựng mối quan hệ trong công việc và mối quan hệ với đối tác tốt.
- Có khả năng trong giao tiếp, xây dựng hình ảnh của bộ phận điều phối vận tải.
- Có trách nhiệm lớn với nhiệm vụ chung của công ty.
- Có thể sắp xếp thời gian ưu tiên cho công việc.

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login