cách
cách cách cách cách cách
nguyễn văn vinh

nguyễn văn vinh

lĩnh vực ứng tuyển

Khác

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Thanh Hóa

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Thanh Hóa

Quận huyện

Huyện Triệu Sơn

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

09/03/2023

nguyễn văn vinh

nguyễn văn vinh

Nhân viên bán hàng

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

phấn đấu hoàn thành tốt công việc

KỸ NĂNG

nhanh nhẹn

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login