cách
cách cách cách cách cách
Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

lĩnh vực ứng tuyển

Nhân sự / Hành chính / Văn phòng

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Tuyên Quang

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Tuyên Quang

Quận huyện

Thành phố Tuyên Quang

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

07/03/2023

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Nhân viên hành chính

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Gắn bó lâu dài

KỸ NĂNG

Lâu năm, Kinh nghiệm

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login