cách
cách cách cách cách cách
Nguyễn Thị thắm

Nguyễn Thị thắm

lĩnh vực ứng tuyển

Y tế / Dược

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Bình Phước

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Bình Phước

Quận huyện

Huyện Chơn Thành

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

20/01/2023

Nguyễn Thị thắm

Nguyễn Thị thắm

y sỹ đa khoa

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

cống hiến nghề nghiệp của mình cho đơn vị tuyển dụng

KỸ NĂNG

kinh nghiệm 2 năm làm ở pk tư nhân

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login