cách
cách cách cách cách cách
pictures/uv/2023/02/10/331555154c18ee3fb89a45de3009dee0.jpeg

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

lĩnh vực ứng tuyển

Kế toán / Kiểm toán

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Bến Tre

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

10-02-2023

Giới tính

Nữ

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Bến Tre

Quận huyện

Huyện Mỏ Cày Nam

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

10/02/2023

pictures/uv/2023/02/10/331555154c18ee3fb89a45de3009dee0.jpeg

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

kế Toán

gender

Nữ

birthday

10-02-2023

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

kế toán

KỸ NĂNG

năng động, nhiệt tình, kỹ lưỡng trong công việc

ảnh cv ảnh cv
close
popup_login