cách
cách cách cách cách cách
Nguyễn Thị Mộng Nghi

Nguyễn Thị Mộng Nghi

lĩnh vực ứng tuyển

Y tế / Dược

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Cần Thơ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Cần Thơ

Quận huyện

Quận Ninh Kiều

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

13/12/2022

Nguyễn Thị Mộng Nghi

Nguyễn Thị Mộng Nghi

Dược sĩ tư vấn

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

..

KỸ NĂNG

...

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login