cách
cách cách cách cách cách
pictures/uv/2023/01/27swmHTldeZGNRcE6.jpg

Lưu Thị Nga

lĩnh vực ứng tuyển

Kế toán / Kiểm toán,
Nhân sự / Hành chính / Văn phòng,
Xuất nhập khẩu

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Hồ Chí Minh,
Cần Thơ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Chưa cập nhật

Quận huyện

Chưa cập nhật

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

28/01/2023

ảnh cv
close
popup_login