cách
cách cách cách cách cách
Lê Văn Lâm

Lê Văn Lâm

lĩnh vực ứng tuyển

Khác

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Bình Phước

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Quảng Trị

Quận huyện

Huyện Hải Lăng

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

27/02/2023

Lê Văn Lâm

Lê Văn Lâm

thú y

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

thú y

KỸ NĂNG

khá

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login