cách
cách cách cách cách cách
pictures/uv/2023/06/29Y4lwzO3rTj1o6Ue.png

Lê Thành Long

IT Network

lĩnh vực ứng tuyển

Công nghệ thông tin - IT

kinh nghiệm làm việc

1 năm kinh nghiệm

địa điểm

Lâm Đồng

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

1 năm kinh nghiệm

Tỉnh thành

Chưa cập nhật

Quận huyện

Chưa cập nhật

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

13/10/2023

ảnh cv
close
popup_login