cách
cách cách cách cách cách
pictures/uv/2023/01/29/974285f785c7108c3439133eee56f5f5.jpeg

Hồ Đình Thảo

lĩnh vực ứng tuyển

Điện / Điện tử / Điện lạnh

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Bình Phước

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

13-11-2022

Giới tính

Nam

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Bình Phước

Quận huyện

Huyện Chơn Thành

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

29/01/2023

pictures/uv/2023/01/29/974285f785c7108c3439133eee56f5f5.jpeg

Hồ Đình Thảo

bảo trì

gender

Nam

birthday

13-11-2022

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

làm bảo trì điện

KỸ NĂNG

từ 2014 đến 2021 làm bảo trì điện cho Cty thhh yakjnintertex
Từ 2021 đến 2022 làm trưởng bộ phận bảo trì cho Cty tình hình DN 99 Việt Nam

ảnh cv
close
popup_login