cách
cách cách cách cách cách
img img img

1 phút trước

img
img
chu thi mai uyen

chu thi mai uyen

Đang tìm việc

lĩnh vực ứng tuyển

Cơ khí - Kỹ thuật

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Lạng Sơn

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Chưa cập nhật

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

CHỨNG CHỈ

Chưa cập nhật

KỸ NĂNG

ảnh cv ảnh cv

Không có cv nào được tải lên

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Chưa cập nhật

Loại hình

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa cập nhật

Địa chỉ

Chưa cập nhật

Thời gian cập nhập

29/11/2021

close
popup_login