cách
cách cách cách cách cách
Bùi Hoàng Kiên

Bùi Hoàng Kiên

lĩnh vực ứng tuyển

Khác

kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm

địa điểm

Hà Giang

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

01-01-1970

Giới tính

Xem trong CV

Tình trạng hôn nhân

Chưa cập nhật

Bằng cấp

Chưa cập nhật

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Loại hình

Khác

Cấp bậc mong muốn

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh thành

Hà Giang

Quận huyện

Thành phố Hà Giang

Địa chỉ

Thời gian cập nhật

15/01/2023

Bùi Hoàng Kiên

Bùi Hoàng Kiên

part time

gender

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

birthday

Chưa cập nhật

phone number

email

email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

học ngoại ngữ và kiến tiền

KỸ NĂNG

sử dụng máy tính tốt và giao tiếp tiếng Anh tạm tạm

Hiện tại ứng viên chưa có CV nào!

Error
close
popup_login