Tuyển dụng lẩu dê Đồng Hương
Tuyển dụng lẩu dê Đồng Hương

Địa chỉ : Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/1711032882316230/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

3 783 07 79

vuong.nguyen.htg@gmail.com

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Hệ Thống Lẩu dê Đồng Hương tuyển dụng nhiều vị trí

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226