Trường Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học Quy Nhơn

Địa chỉ : Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://fea.qnu.edu.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tri thức - Kỹ năng - Hội nhập

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226