Trung tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Can Thiệp Sớm Thiện Tâm
Trung tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Can Thiệp Sớm Thiện Tâm

Địa chỉ : Việt Trì, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Phú Thọ

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/113971703708303/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

m

Rất nhiệt tình trả lời tin nhắn

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Tư vấn, hỗ trợ can thiệp trẻ chậm nói, nói ngọng, nói lắp, khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ, tương tác xã hội, dạy trẻ tự kỷ, down, chậm phát triển trí tuệ, hỗ trợ tiền tiểu học

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226