Trung tâm ngoại ngữ VNS
Trung tâm ngoại ngữ VNS

Địa chỉ : LO H3A, đường, Lê Hữu Tựu, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 100000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://vietnamstudent.vn/dang-ky-hoc-tieng-anh

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226