Trung Nguyên Ceramic - Granite
Trung Nguyên Ceramic - Granite

Địa chỉ : KP.Bắc Sơn-Bắc Bình- Bình Thuận, Phan Thiết, Bình Thuận 7000

Tỉnh thành phố : Bình Thuận

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.trungnguyenplaza.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226