TRÁI CÂY NHẬP KHẨU STORE
TRÁI CÂY NHẬP KHẨU STORE

Địa chỉ : Đường Nguyễn Gia Thiều 104, Bắc Ninh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/1529525967078711/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226