Tổ chức và cho thuê thiết bị sự kiện
Tổ chức và cho thuê thiết bị sự kiện

Địa chỉ : Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, Hà Nội 100000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://Sukienhoangkim.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Hoàng Kim – Nhà tổ chức Event và cho thuê thiết bị sự kiện hoàn hảo chất lượng nhất

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226