TINA LÊ MAKE UP
TINA LÊ MAKE UP

Địa chỉ : 17 HÀNG CÁ Hà Nội 100000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://tinalemakeup.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

TINA LÊ MAKE UP

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226