Ticos Coffee
Ticos Coffee

Địa chỉ : Đường Bàu Cát 145, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://ticoscoffee247.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

TICOS COFFEE - TÁM CHUYỆN XUYÊN NGÀY XUYÊN ĐÊM XUYÊN THÁNG NGÀY

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226