The Little Coffee
The Little Coffee

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Thoại 191, Đà Nẵng, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/105991734630919/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Enjoy a little coffee to start new day

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226