The Light Coffee Roaster
The Light Coffee Roaster

Địa chỉ : 98 La Sơn Phu Tử, Hà Tĩnh

Tỉnh thành phố : Hà Tĩnh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://thelightcoffeeroasterht.cukcuk.vn/order-online

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

The Light Coffee Roaster

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226