The LAMBROs
The LAMBROs

Địa chỉ : 10/7 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/109378287096446/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Rock/Metal - Cold Beer - Finger Food

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226