The Aston Luxury Residence-Căn Hộ Sở Hữu Lâu Dài Nha Trang
The Aston Luxury Residence-Căn Hộ Sở Hữu Lâu Dài Nha Trang

Địa chỉ : Đường Số 13, Nha Trang, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Khánh Hòa

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/108841341004949/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tầm Nhìn Thượng Đỉnh Trên Vịnh Nha Trang

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226