Thai Street
Thai Street

Địa chỉ : Ho Chi Minh City

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.thaistreet.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Authentic Thai Food in a fun street-food setting. All the favorites of Thailand - Tom Yum Goong, Red and Green Curries, Som Tum - prepared by our Thai chef

 

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved