TechAsians株式会社
TechAsians株式会社

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.techasians.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

TECHASIANSはベトナムのグローバルオフショア開発企業です。

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226