T&T Garment - Washing Company
T&T Garment - Washing Company

Địa chỉ : Dĩ An

Tỉnh thành phố : Bình Dương

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://tntgarment-washing.net/vi/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Công ty may mặc chuyên hàng Jeans

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226