SUMMIT GROUP
SUMMIT GROUP

Địa chỉ : Khu đô thị Cao Ngạn, Chùa Hang Thái Nguyên

Tỉnh thành phố : Thái Nguyên

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/107998400833765/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226