Sạp Chàng Sen
Sạp Chàng Sen

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://sapchangsen.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Cửa hàng cung cấp các sản phẩm chất lượng, an lành và có tính địa phương từ những nhà sản xuất Việt Nam truyền thống với tinh thần, mục tiêu rõ ràng.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226